GOSA (Grootouders- en seniorenactie)

Onze grootouders ontmoeten elkaar bij het lente- en herfstfeest, een dagtrip en vormingsnamiddag. Naast deze plaatselijke activiteiten participeren we in het aanbod van de gewestelijke grootouderswerking en in het seniorenaanbod van de stad Roeselare.

Verantwoordelijke: 
Ceuterick Jozef