DE WIJZE EIK

Wij ijveren voor een leefbaar, gezond en veilig Roeselare, met voldoende groen en open ruimte. Tevens hebben we oog voor de zwakke weggebruikers.
Mogen wij u alvast uitnodigen op onze twee grote jaarlijks terugkerende activiteiten: Dag van de Aarde (voorjaar) en Dag van de Natuur (najaar).

Verantwoordelijke: 
Vandewalle Dirk en Anne
Contact verantwoordelijke: