Consumentenwerking - Hoe kan je je eigen afvalberg verminderen

Hoe kan je je eigen afvalberg verminderen?” door Johan Moreels

 

Johan Moreels is een sociaal werker die besloot om een totaal andere weg in te slaan.

Intussen baat hij sinds 2017 een verpakkingsvrije en biologische winkel “Zonder Meer” uit in Kortrijk.

Hij zal ons tips en uitleg geven hoe je ook als consument je steentje kan bijdragen om de ecologische voetafdruk te verminderen.

Het is heel praktisch zodat je na de lezing onmiddellijk aan de slag kan om je vuilniszak op dieet te zetten. smiley

 

 

Doelgroep: 
Voor leden en niet-leden van de Gezinsbond (geen afzonderlijk lidmaatschap nodig voor de consumentenwerking !)
Wanneer: 
woensdag, 26 april, 2023 - 20:00
Waar: 

CM-zaal, Mandellaan 79, 8800 Roeselare

Prijs Leden: 
€ 5,00
Prijs Niet Leden: 
€ 8,00
Hoe inschrijven: 

Door overschrijving van € 5,00 per persoon voor leden Gezinsbond, € 8,00 voor niet-leden, vrijetijdspas € 2,50. op rekeningnr.: BE21 7350 6119 8803 op naam van Gezinsbond consumentenwerking vzw. betaling geldt als inschrijving!

Inschrijven en betalen vóór 20 april!

 

Info bij: 
Trees Verhaeghe
Info via: 

verhaeghetrees@hotmail.com of 0495/51 66 13