CONSUMENTENWERKING GBR

Bewuste consumenten informeren elkaar via ontmoeting en 6 voordrachten per werkjaar. Ook bedrijfbezoek en gerichte publicaties ondersteunen de specifieke werking.

Je wil nuttige informatie i.v.m. consumententhema’s en wil boeiende bezoeken meemaken, sluit dan aan bij de Consumentenwerking. Jaarlijks lidgeld € 7,00 is over te schrijven op reken. BEO3 7386 1324 0284 van Consumentenwerking Roeselare.

 

Info: Claire Vanneste-Persoon -  tel. 051 221327 - claire.persoon@telenet.be

Verantwoordelijke: 
Persoon Claire
Contact verantwoordelijke: